Neuplácíme 

za férovou obchodní praxi 

Připojte se k naší výzvě!

Společnost v České republice na začátku třetího tisíciletí žije korupčními kauzami do té míry, že se začíná mluvit o kleptokracii (st. ř. kleptos - zloděj, vláda zlodějů).

Nejviditelnější jsou případy uplácení na hraně mezi státním a soukromým sektorem, kdy je správce veřejných financí vystaven pokušení vzít pokoutně provizi za příznivé hodnocení soukromého dodavatele při konkurzu, za úplatu mu „dohodit“ zakázku (např. stavbu pece, abychom ilustrovali situaci národním motivem). Stejně tak může fungovat třeba i představitel firmy, který ji přímo nevlastní a může obdržet „bokem“ všimné za uzavření kontraktu právě s tímto, a nikoli jiným externím dodavatelem.

Naše společnost Tres Consulting s.r.o. se zabývá vzděláváním, výběrem a rozvojem zaměstnanců, a dostává se tedy do role externího dodavatele pro jiné firmy, ale i pro státní správu a samosprávu poměrně často. Abychom pouze nečekali na nápravu zvenčí a vzali do svých rukou část odpovědnosti za věci týkající se společnosti České republiky, zveřejňujeme tuto výzvu.

1

Žádný představitel firmy nebo státní správy či samosprávy, který rozhoduje o zakázce, od nás nedostane ani korunu za uzavření kontraktu právě s námi.

„Postavíte pec na našem statku, ale já, čeledín, od Vás za tu možnost dostanu třicet stříbrných“
 
2

Nepřijmeme zakázku, která by měla za cíl pouhé „odklonění“ peněz z fondů, grantů, nebo jiných peněžních balíků, bez toho, abychom byli přesvědčeni o její užitečnosti pro koncové uživatele.

„Napsali jsme prosebný list panu králi, ten nám na pec dal měšec zlaťáků, teď tu pec chceme postavit, i když máme už dvoje kamna a jeden sporák a nikdo ze statku ji nechce – pak nám polovina zlaťáčků zbyde“
 
3

Nepřijmeme předraženou zakázku, s neefektivními položkami, které někomu mohou přinést neoprávněný zisk.

„Pec postavíte za sto stříbrných, fakturovat budete sto dvacet a za dvacet já, pantáta, dostanu krásného koně“
 
4

Odstoupíme z jakéhokoli konkursu, pokud nám někdo nabídne možnost pomocí korupce si polepšit. Stejně tak, pokud budeme mít podezření, že naše účast vyvolává pouhé zdání férového průběhu.

„Pojďte nám postavit pec, pokud máte čtyři staré pecaře s dvacetiletou praxí a dědečka, kterému je přesně osmašedesát a narodil se Na Hromnice“
 
5

Na oplátku slibujeme lidské a profesionální zacházení, milý kontakt s klienty, bonusy, resp. práci navíc v případě větších kontraktů, vysoce odborný přístup a neošizenou práci.

Stavíme totiž krásné a funkční pece, na které je radost pohledět!
 

Výzva Neuplácíme.cz

Vyzýváme tímto všechny společnosti zabývající se podobnou problematikou, aby se k uvedenému prohlášení připojily.

Pokud budeme hrát všichni otevřeně, můžeme na tom všichni jenom získat (naše pece budou levné, kvalitní a my budeme mít přiměřený zisk) – a to jako zadavatelé i dodavatelé, i jako občané, členové velké společnosti České republiky.

Připojte se i Vy!

Máte zájem připojit se k naší protikorupční výzvě? Stáhněte si plaketku Neuplácíme (PDF, PNG) a umístěte ji na svůj web.

Kontaktujte nás, umístíme
Vaše logo a odkaz na tuto
stránku!

plaketka

K výzvě se připojili:

Tres consulting AAR Pro Bono Aliance Mgr. Vítězslav Dohnal, advokátní kancelář Ekologický právní servis Advokátní kancelář Šikola & partneři